Werkwijze

Voorbereiding
 

Voorbereiding

Na akkoord op onze offerte, nemen wij contact met u op en bespreken uw (ver)bouw wensen tot in detail. Ook vragen wij u gegevens aan te leveren. Na het ontvangen van alle informatie kunnen wij aan de slag.

Aanvraag
 

Aanvraag

Indien nodig dienen wij een voor-aanvraag in. Na gemeentelijk akkoord maken wij de tekeningen en berekeningen gereed. Hiermee vragen wij de bouwvergunning (omgevingsvergunning) aan.

Oplevering bouwvergunningen
 

Oplevering

Na ongeveer acht weken ontvangt u de bouwvergunning per e-mail van uw gemeente. De doorlooptijd varieert per gemeente. Met de vergunning kunt u uw (ver)bouwplannen realiseren en kan de bouw starten!